Ücretli Otoyol Geçiş Ücreti cezalarıyla ilgili yurt dışındaki vatandaşlarımızıın sorunu çözüldü

By 0 Comment

Saygıdeğer büyüklerim,

Kıymetli kardeşlerim,


Milli birlik ve beraberliğimizin destanlaştığı şu günlerde sadece sınırlarımızda değil dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlarımızın sağlıklarını, talep ve isteklerini her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de yakından takip ediyoruz.


Koronavirüs nedeniyle ülkesine gelemeyen, Türkiye hasreti içinde olan vatandaşlarımızın burukluğunu, üzüntüsünü sıla özlemlerini bizlerde derinden hissediyoruz.


Bu manada onların işlerini kolaylaştırıp, devletle olan bağlarını kuvvetlendirmek için şimdiye kadar attığımız adımlar herkesin malumudur.


Hantal, vatandaşına yük olan, buyurgan, kendini patron gören bir devlet anlayışını, AK Parti hükümetleriyle dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlarına aynı nazarla bakan, tüm sorunlara karşı hızlı ve etkin çözüm üreten, hizmetkâr bir devlet anlayışına dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Koronavirüs’e karşı alınan tedbirlerin sona ermesiyle, sağlıklı günlerde Türkiye’ye dönmek için hasretle bekleyen vatandaşlarımızın, Türkiye`de yabancı plakalı araçlarıyla ücretli karayollarında HGS ve OGS ücreti ödemeden geçiş yapmaları durumunda Türkiye plakalı araçlardan 4 kat fazla cezaya tabi tutulduklarına yönelik iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, asılsızdır.

Bu manada yabancı plakalı araçlarıyla Türkiye’ye gelen vatandaşlarımızı ilgilendiren 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanun’un “geçiş ücretini ödememe ve güvenliğin ihlali” başlıklı 30’uncu maddesinin 7’ici fıkrasında “Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasında belirtilen cezalar (geçiş ücretinin 4 katı tutarındaki idari para cezası) uygulanmaz.


Ücretli karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için bu fıkrada belirlenen 15 günlük süre beklenemez hükmü, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarından ödemesiz geçiş yapmaları durumunda anında 4 katı idari para cezasına tabi oldukları yorumlarına neden olmaktadır.


Bu yanlış yorum son günlerde özellikle sosyal medya ve bazı basın yayın organları tarafından ısrarla gündeme getirilmektedir.
Sonuç olarak yabancı plakalı araçlar da aynı Türk plakalı araçlar gibi 15 gün içerisinde geçtiği otoyolun ücretini ödemesi halinde herhangi bir idari para cezası (geçiş ücretinin 4 katı) yaptırımı uygulanmamaktadır.

Saygılarımla.
Zafer Sırakaya
AK Parti İstanbul Milletvekili
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı